ĐC1: 95 Xuân La-Tây Hồ 086.259.2599 ; ĐC2: 24B7 Phạm Ngọc Thạch- Đống Đa ,086.259.3599; ĐC3: 97B Đào Tấn- Ba Đình 0862.566.399; ĐC4: 10 Chùa Láng- Đống Đa, 086.25.25.399

Liên hệ

Địa chỉ 1: 95 Xuân La- Tây Hồ- Hà Nội 

Địa chỉ 2: 21 B7 Phạm Ngọc Thạch- Đống Đa
Địa chỉ 3: 97 Đào Tấn- Ba Đình
Địa chỉ 4: 166 Chùa Láng- Đống Đa

SĐT: 0944683689

Email: hoa263mta@gmail.com